انواع آموزش عالی از منظر روانشناختی

انواع آموزش عالی

آموزش عالی حضوری: آموزش عالی حضوری بخش اصلی آموزش عالی در ایران، چه در بخش دولتی و جه در بخش خصوصی تشکیل می دهد. بخش حضوری آموزش عالی در ایران دربرگیرنده تمام دوره ها و رشته های موجود در این بخش در کشور است. آموزش عالی حضوری شامل دوره های روزانه و شبانه می شود.

2-4-1 دوره های روزانه:

دوره های روزانه به دلیل کیفیت علمی برتر و نیز آموزش رایگان و امکانات رفاهی و تسهیلات آموزشی از موقعیت و مطلوبیت ویژه ای نزد داوطلبان و خانواده های آنان برخوردار است. دوره های روزانه تنها دوره ای است که اگر داوطلبی در آن پذیرفته شود، در سال پس از آن حق شرکت در آزمون سال بعد را ندارد. این امر خود به نوبه خود از مطلوبیت این دوره نشات می گیرد(رحیمی ،1384).

2-4-2 دوره های شبانه:

دوره های شبانه بجز در موارد خاص محدود به سطوح کاردانی و کارشناسی است. منابع مالی این دوره ها از طریق دریافت شهریه (ثابت و متغیر) تامین می شود. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری میزان شهریه های دوره های شبانه را بر حسب مورد، اعلام می کند. درآمدهای حاصل از شهریه، صرف هزینه های مربوط به دانشگاه مجری می شود. در دوره های شبانه نیز عینا برنامه های درسی مصوب برای دوره های روزانه جرا می شود. اعطای مدارک تحصیلی این دوره ها نیز بر اساس مصوبات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری صورت می گیرد.

2-4-3 آموزش عالی نیمه حضوری:

آموزش عالی نیمه حضوری عبارت است از اختصاص ظرفیت اضافی دانشگاه­ها و موسسات آموزش عالی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به پذیرش دانشجوست که با کسب مجوز لازم از این وزارتخانه صورت می گیرد. پذیرش دانشجو در آموزش عالی نیمه حضوری از گذر آزمون سراسری دانشگاه­ها و موسسات آموزش عالی انجام می شود. منابع مالی این نوع از آموزش عالی، از طریق شهریه دریافتی از دانشجویان تامین می شود.

 

2-4-4 آموزش عالی از راه دور:

دانشگاه پیام  نور، مجری آموزش عالی از راه دور در ایران است که فعالیت رسمی خود را از سال 1367 شمسی آغاز کرد. داوطلبان آموزش عالی از راه دور، از طریق آزمون سراسری دانشگاهها و موسسات آموزش عالی وارد این دوره می شوند. منابع مالی این نوع آموزش، عبارت اند از: 1. اعتباراتی که همه ساله با عنوان “کمک” در بودجه دولت منظور می شود و در اختیار دانشگاه پیام نور به عنوان مجری آموزش عالی از راه دور، قرار می گیرد. 2. شهریه دریافتی از دانشجویان که برابر تعرفه مربوط دریافت می­شود. وجوهی که دانشگاه پیام نور بابت ارائه خدمات یا فروش تولیدات یا موسسات وابسته دریافت می کند.

2-4-5 آموزش عالی علمی – کاربردی:

آموزش عالی علمی – کاربردی، شامل آموزش های نظری و کلاسی همراه با فعالیتهای علمی و کاربردی، شامل آموزش های نظری و کلاسی همراه با فعالیت های علمی و کاربردی است که با هدف پاسخ گویی به نیازهای مهارتی وزارتخانه ها، سازمان­ها و شرکت های تولیدی و خدماتی و نیز پرکردن شکاف بین کارگزان ماهر و نیمه ماهر با دانش آموختگان دانشگاه­ها عرضه می شود. مسئولیت و نظارت براین نوع آموزش در ایران برعهده دانشگاه جامع علمی – کاربردی است که مجوز لازم را برای مراکز متقاضی آموزش عالی علمی کاربردی صادر می کند.