تعریف اختلال‌ یادگیری‌ کودکان از منظر کمیته مشاوره ملی

اختلال‌ یادگیری‌

کمیته‌ مشاوره‌ ملی‌ کودکان‌ معلول‌ تعریف‌ زیر را ارائه‌ نموده‌ است‌:

((کودکان‌ مبتلا به‌ اختلال‌ یادگیری‌ در یک‌ یا چند فرایند اساسی‌ روان‌ شناختی‌ از قبیل‌ فهم‌ مطالب‌ زبان‌گفتاری‌ یا نوشتاری‌ مشکل‌ دارند، این‌ اشکالات‌ به‌ صورت‌ اختلالاتی‌ در گوش‌ دادن‌، فکر کردن‌، صحبت‌ کردن‌،خواندن‌، نوشتن‌، هجی‌ کردن‌ یا حساب‌ کردن‌ ظاهر می‌شود. این‌ تعریف‌ شامل‌ مشکلات‌ ادراکی‌، آسیب‌ مغزی‌،اختلال‌ جزئی‌ مغز، اختلال‌ خواندن‌، زبان‌ پریشی‌ تحولی‌ و غیره‌ می‌شود، اما آن‌ دسته‌ از مشکلات‌ یادگیری‌ را که‌نتیجه‌ نقص‌ بینایی‌، شنوایی‌ یا حرکتی‌، عقب‌ ماندگی‌ ذهنی‌، اختلالات‌ هیجانی‌ یا محرومیت‌های‌ محیطی‌است‌، شامل‌ نمی‌شود (اداره‌ آموزش‌و پرورش‌ آمریکا، 1968، به‌ نقل‌ از لرنر، 1993).

در این ‌پژوهش‌ دانش‌آموز مبتلا به‌ اختلال ‌در یادگیری‌ به ‌دانش‌آموزی ‌اطلاق‌ می‌شود که‌ملاک‌های‌ زیر را دارا باشد:

ـ دارا بودن‌ هوش بهر متوسط یا بالاتر.

ـ دارا بودن‌ نمره‌ 2 انحراف‌ معیار پایین‌تر از میانگین‌ کلاس‌ در دروس‌ انشا، قرائت‌، املا و ریاضی‌ که‌ در کارنامه‌تحصیلی‌ درج‌ شده‌ است‌.

ـ کسب‌ نمره‌ خطای‌ حداقل‌ یک‌ نمره‌ انحراف‌ معیار بیش‌ از میانگین‌ در آزمون‌ بندر گشتالت‌.

ـ عملکرد ضعیف‌ حداقل‌ در یکی‌ از آزمون‌های‌ مهارت‌ تحصیلی‌ خواندن‌، نوشتن‌ و ریاضی‌.

ـ فقدان‌ معلولیت‌ حسی‌، جسمی‌ ـ حرکتی‌ یا عاطفی‌ عمده (براساس‌ مشاهدات‌ فردی‌(.

ـ حضور در مدرسه‌ بطور مرتب‌ و عدم‌ غیبت‌ طولانی‌ مدت‌.

آسیب‌ مغزی‌:

در این‌ مورد این‌ سئوال‌ مطرح‌ نیست‌ که‌ آیا کودکانی‌ که‌ ضایعات‌ مغزی‌ دارند، اختلالات‌ یادگیری‌ نیز دارند یا نه‌؛بلکه‌ سئوال‌ این‌ است‌: کودکانی‌ که‌ اختلالات‌ یادگیری‌ دارند و هیچ‌ گونه‌ ضایعه‌ مغزی‌ مشخص‌ شده‌ای‌ درآنان‌ وجود ندارد، آیا دچار ضایعات‌ جزئی‌ مغز، یا عدم‌ رشد اعصاب‌‌اند (باباپور خیرالدین‌ و صبحی‌قراملکی‌، 1380، ص‌ 60).  کودک  با آسیب‌ مغزی‌، کودکی‌ است‌ که‌ پیش‌ از زایمان‌، در طول‌ مدت‌ آن‌ و یا پس‌ ازتولد دچار صدمه‌ یا عفونت‌ مغزی‌ شده‌ باشد، در نتیجه‌ این‌ آسیب‌ جسمی‌، ممکن‌ است‌ نقص‌ها یا‌ اشکالاتی‌در سیستم‌ اعصاب‌ کودک‌ به صورت‌ آشکار یا پنهان‌ ایجاد کنند، چنین‌ کودکی‌ دارای‌ مشکلات‌ در ادراک‌، تفکر یارفتار هیجانی‌ بطور جداگانه‌ یا ترکیبی‌ از آن هاست‌. این‌ دشواری‌ها را می‌توان‌ از طریق‌ آزمون‌های‌ ویژه‌ای‌ نشان‌داد (سیف‌ نراقی‌ و نادری‌، 1379، ص‌ 24).

دراین‌ پژوهش‌ دانش‌آموزی‌ مبتلا به‌ آسیب‌ مغزی‌ تشخیص‌ داده‌ می‌شود که‌ در آزمون‌ بندر گشتالت‌ نمره‌ اوحداقل‌ 2 انحراف‌ معیار بیش‌ از میانگین‌ نمرات‌ خطای‌ همسالان‌ وی‌ باشد.