دانلود فایل پایان نامه روانشناسی سرمایه فرهنگی

اجتماعی، بر تاثیر متغیرهای جمعیت شناختی بر پدیده های اجتماعی اشاره کرده اند. در این تحقیق نیز، رابطه ی بین تعدادی از این متغیرهای زمینه ای با متغیر وابسته سنجیده شده است.
3-11- 1- وضعیت تاهل : این متغیر با طبقات پاسخ مجرد و متاهل اندازه گیری شده است.
3-11-2- تحصیلات : در پژوهش حاضر، تحصیلات به 7 دسته شامل ؛ بی سواد ، پایان دوره ابتدایی ، پایان دوره راهنمایی ، دیپلم و پایین تر ، فوق دیپلم ، لیسانس ، فوق لیسانس و بالاتر تقسیم بندی شده است.
3-11- 3- میزان درآمد : منظور متوسط درآمد خانواده در طول یک ماه می باشد که در این تحقیق به صورت زیر دسته بندی شده است .گویه های مربوط به سنجش متغیر میزان درآمد در جدول زیر آورده شده است.
جدول 3-2: گویه های سنجش متغیر میزان درآمد
گویه ها
متغیر میزان درآمد
100-200 هزار تومان
200-300 هزار تومان
300-400 هزار تومان
400-500 هزار تومان
500-600 هزار تومان
600-700 هزار تومان
700-800 هزار تومان
800-900 هزار تومان
900 هزار تومان تا 1 میلیون تومان
بالای 1 میلیون تومان
3- 12- تعریف مفهومی و عملیاتی دیگر متغیرهای مستقل.
3-12-1- سبک زندگی : بوردیو ، سبک زندگی را فعالیت های نظام مندی می داند که از ذوق و سلیقه فرد ناشی می شود و بیشتر جنبه عینی و خارجی دارند و در عین حال به صورت نمادین به فرد هویت می بخشد و میان اقشار مختلف اجتماعی تمایز ایجاد می کنند. به عبارتی ، ارزش های این فعالیت از موقعیت های آن ها در نظام تضادها در ارتباط ها اخذ می شود.(مهدوی کنی،1387 :207 ).گویه های مربوط به سنجش متغیر سبک زندگی در جدول زیر آورده شده است.
جدول 3-3:گویه های سنجش متغیر سبک زندگی
متغیر سبک زندگی
گویه ها
بعد مصرف فرهنگی
– رفتن به سینما ، تئاتر و کنسرت
– رادیو وتلویزیون داخلی و خارجی
– کتاب و مجله
– موسیقی سنتی و پاپ (دارای مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی)
– موسیقی پاپ، راک و زیرزمینی (بدون مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی)
– اینترنت
بعد مصرف مادی
زنان
– استفاده از چادر، زیور آلات ، مانتوی کوتاه و اندامی، رنگ کردن مو، برداشتن ابرو و لتک ناخن ، عطر و اودکلن، قرص ها و کرم های حالت دهنده اندام
– تزریق ژل و بوتاکس
– مصرف سیگار ، قرص اکس، مواد مخدر، مشروبات الکلی
– شرکت در کلاس های رقص و ایروبیک
مردان
– استفاده از کت وشلوار، تی شرت و شلوار جین
– اصلاح موی سر و ریش با مدل فشن و ساده
– شرکت در باشگاه های بدن سازی
– استعمال سیگار، اکس، مواد مخدر و مشروبات الکلی
– رنگ کردن مو، برداشتن زیر ابرو
بعد فعالیت های فراغت
– رفتن به پارک ، کافی شاپ، کافی نت، سالن های ورزشی، کلاس و نمایشگاه های هنری ، مسجد و نماز جماعت
– مسافرت داخلی و خارجی
– چت کردن و معاشرت با جنس مخالف
برای سنجش متغیر سبک زندگی، از 18گویه استفاده شده است که ضریب پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ در تحقیق زارع و همکاران (1391) برابر با 73/0 بدست آمده است. در این تحقیق نیز، گویه های این متغیر با اقتباس از پژوهش مذکور ، مورد استفاده قرار گرفته است. هرکدام از گویه ها بر روی طیف پنج درجه ای لیکرت به صورت « خیلی زیاد، زیاد، متوسط ، کم، خیلی کم » تنظیم شده اند.
3-12-2- سرمایه اجتماعی: طبق تعریف بوردیو ، سرمایه اجتماعی شامل همه منابع واقعی و بالقوه ای است که می تواند بر اثر عضویت در شبکه اجتماعی کنشگران یا سازمان ها به دست می آید. به عبارت دیگر، سرمایه اجتماعی شامل پیوند های اجتماعی ، هنجارها و اعتماد ملازم با آن هاست (فاضلی ،1382 :103)گویه های مربوط به سنجش متغیر سرمایه اجتماعی در جدول زیر آورده شده است.
جدول 3-4 :گویه های سنجش متغیر سرمایه اجتماعی

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

گویه ها
متغیر سرمایه اجتماعی
تا چه اندازه موراد زیر را انجام می دهید؟ لطفا پاسخ دهید.
– با دوستانم رفت و آمد خانوادگی هم دارم.
– با فامیل های نزدیکم رفت و آمد خانوادگی دارم.
– از مشارکت در فعالیت های جمعی احساس لذت می برم.
– دوستانی از سایر اقوام و زبان ها دارم.
– برای فامیل شدن، قوم و زبان افراد برایم مهم نیست.
– در انجمن های محلی (انجمن اسلامی ، انجمن های خیریه و …)عضو هستم.
– اخبار جامعه را از طریق شبکه های خبری پیگیری می کنم.
باتوجه به جدول (3-4)، برای سنجش متغیر سرمایه اجتماعی ، از 7 گویه استفاده شده است. که براساس طیف لیکرت به صورت :« خیلی زیاد ، زیاد ، متوسط ، کم ، خیلی کم »، درجه بندی شده است. که این ضریب پایایی این گویه ها، در تحقیق زارع و همکاران در سال 1391، معادل 69/0 به دست آمده است.
3-12-3- سرمایه فرهنگی :دربرگیرنده تمایلات پایدار فرد است که در خلال اجتماعی شدن در فرد انباشته می شود. بوردیو تحصبلات را نمودی از سرمایه فرهنگی می داند و آن به معنای توانایی مشروعیت دادن، تعریف کردن، ارزش گذاری با سبک سازی(در میدان فرهنگ) در نظر می گیرد(فاضلی ، 1382 :104). ورفهوست نیز ظرفیت شناختی و کنجکاوی افراد برای رمزگشایی و رمزگذاری محصولات فرهنگی را سرمایه فرهنگی می داند (ورفهورست،2001) گویه های مربوط به سنجش متغیر سرمایه فرهنگی در جدول زیر آورده شده است.
جدول 3-5:گویه های سنجش متغیر سرمایه فرهنگی
گویه ها
متغیر سرمایه فرهنگی
لطفا به جملات زیر پاسخ دهید.
– رفتن به سخنرانی ، کنفرانس ها و سمینارها
– رفتن به موزه ، نمایشگاه ها و فرهنگ سرا
– یادگیری زبان های خارجی
– عکاسی، خطاطی ، نقاشی
– تماشای فیلم و تئاتر
– گوش دادن به موسیقی
– جمع آوری تابلوهای نقاشی و یا عتیقه جات
همانطور که در جدول (3-5) مشاهده می شود، به منظور سنجش متغیر سرمایه فرهنگی، از 7گویه استفاده شده که بر روی طیف لیکرت پنج درجه ای به ترتیب از « خیلی زیاد، زیاد ، متوسط، کم، خیلی کم ». ضریب پایایی این متغیر ، در پژوهش علیزاده اقدم با آلفای کرونباخ 82/0 مورد استفاده قرار گرفته است.
3-12-4- دینداری : به بیان کلی دینداری ، یعنی داشتن اهتمام دینی به نحوی که نگرش، گرایش و کنش های فرد را متاثر می سازد (هیمل فارب،1975).عملیاتی کردن این متغیر براساس ارائه گویه های به منظور سنجش ابعاد مختلف دینداری پاسخگویان (بعد اعتقادی ، مناسکی و عاطفی) انجام گرفته که این ابعاد برگرفته از مدل گلارگ و استارت برای سنجش دینداری است که مدل ان ها ابعاد اعتقادی ، مناسکی ، عاطفی ،فکری و پیامدی را شامل می شود، لذا براساس تحقیقات و کارهای انجام گرفته در این مورد ، اقدام به سنجش این متغیر براساس طیف لیکرت 17گویه ای در قالب طیف لیکرت شده است. این گویه ها ددر تحقیق دکتر حسین زاده و نیازی در سال (1387) نیز مورد استفاده قزار گرفته اند. که ضریب پایایی این متغیر در آن تحقیق برابر با 82/0 بدست آمده است.تعاریف مربوط به هریک از ابعاد مورد استفاده از دینداری به شرح زیر می باشد :
3-12-4-1- بعد اعتقادی یا باورهای دینی : عبارت است از باورهایی که انتظار می رود پیروان آن دین به آنها اعتقاد داشته باشند.(گلارک و استارت ،1965 ، نقل از سراج زاده ،1374). ضریب پایایی این متغیر از طریق آلفای کرونباخ در تحقیق سراج زاده برابر با 81/0 محاسبه شده است.
3-12-4-2- بعد مناسکی یا اعمال دینی : شامل اعمال دینی مشخصی همچون عبادت ف نماز، شرکت در آیین های دینی خاص، روزه گرفتن و … است که انتظار می رود پیروان هر دین آنها را بجا آورند. (همان)ضریب پایایی این بعد از طریق الفای کرونباخ در تحقیق سراج زاده 83/0 بدست آمده است.
3-12-4-3- بعد تجربی یا عواطف دینی : ناظر بر عواطف ، تصورات و احساسات مربوط به داشتن رابطه با جوهری ربوبی همچون خدایا یا واقعیتی غایی یا اقتداری متعالی است.(همان). مقدار آلفای کرونباخ این متغیر در تحقیق سراج زاده برابر 75/0 بدست آمده است.گویه های جهت سنجش متغیر دینداری و ابعاد آن در جدول زیر آمده است.
جدول3-6: گویه های مربوط به سنجش متغیر دینداری و ابعاد آن

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *