دانلود پایان نامه ارشد درمورد اختلال افسردگی، درمان شناختی- رفتاری، اختلال افسردگی اساسی، آزمون های آماری

مراجعین زن باتشخیص اختلال افسردگی به خود اختصاص داده است.

نتیجه گیری: با توجه به آزمون های آماری روش های درمانی ،از نظر میزان تاثیر آنها در بهبود اختلال افسردگی اساسی در زنان، روش درمانی ترکیبی بیشتر از سایر درمان ها تاثیر گذار است.

کلید واژه ها: درمان شناختی- رفتاری- درمان دارویی -درمان ترکیبی-افسردگی

فصل

مطلب مشابه :  منبع تحقیق با موضوع توزیع درآمد

دیدگاهتان را بنویسید