دانلود پایان نامه درباره دیفرانسیلی، پوشانی، -روش، -اصلاح

از:
– روش هوکل توسعه یافته
– روش چشم پوشی از هم پوشانی دیفرانسیلی دو اتمی
– تصحیح شده به روش
– روش ابقاء جزئی همپوشانی دیفرانسیلی دو اتمی
– اصلاح شده روش چشم پوشی از همپوشانی دیفرانسیلی دو اتمی
-اصلاح شده روش چشم پوشی متوسط از همپوشانی دیفرانسیلی
-روش چشم پوشی کامل از هم پوشانی دیفرانسیلی
-روش چشم پوشی از

مطلب مشابه :  منبع پایان نامه درباره SPD، می‌شود.امروزه، ε_ev3، سیلان

دیدگاهتان را بنویسید