دانلود پایان نامه درباره ساختمان،، MP2، تبادلی)، ارزشمندتر

دانلود پایان نامه

بعضی موارد انرژی تبادلی) به عنوان تابعی از چگالی محاسبه می گردد روش DFT تنها کمی ارزشمندتر از HF می باشد، ولی در بعضی مطالعات شیمی کوانتومی مشاهده شده است که نتایج DFT غیر متمرکز در مورد بعضی خواص شیمیایی مانند ساختمان، انرژی واکنش فرکانس های ارتعاشی به خوبی MP2 روش نسبتاً جدیدی است که در بعضی موارد کاستی هایی هم در آن به چشم

مطلب مشابه :  منبع پایان نامه درباره SPD، دار(، ECAP)، بیلت

دیدگاهتان را بنویسید