دانلود پایان نامه درباره قانونمند، تصحیحات، اوربیتالها، می‌خورد

می‌خورد که بعضی از آنها عبارتند از:
۱- در مورد حالات گذار ضعیف عمل می کند
۲- در این روش حالات برانگیخته اساساً قابل بررسی نیستند
۳- انجام تصحیحات بصورت قانونمند انجام نمی گیرد.
مهمترین کمیت در این نظریه چگالی الکترونی است و اوربیتالها بعداً به

مطلب مشابه :  منبع پایان نامه ارشد درموردارزش بازار، وجوه نقد، اقلام تعهدی

دیدگاهتان را بنویسید