دانلود پایان نامه درباره محیط زیست

دانلود پایان نامه

اتمسفری موجود در ریزگردها اشاره نمود.ساختار نانوذرات، پایداری، ویژگی های شیمیایی، بار الکتریکی، حالات الکترونی، خصوصیات مغناطیسی و سرانجام، میانکنش های نانوذرات در محیط زیست، بستگی به نحوه ارتباطات آنها با سایر ذرات، مولکولها و میزبان ها دارد؛ بنابراین، مهندسی مولکولی و درک دقیق اینگونه ارتباطات در سطح اتمی بسیار ضروری است.

مطلب مشابه :  منبع پایان نامه ارشد درموردرگرسیون، معنادار بودن، اثرات ثابت

دیدگاهتان را بنویسید