دانلود پایان نامه درباره نانوذرات،، احتمالی،، آماری۱۱، میزبانها

دانلود پایان نامه

تأثیرات آنها بر پایداری مواد و هم از نظر نوع واکنش های احتمالی و پیش بینی نتایج حاصله، فقط از طریق محاسبات کوانتومی آبینیشیو۱۰ امکان پذیر است. با توجه ویژه به این موضوع که واکنش های اتم – اتم درون نانوذرات، نحوه واکنش با میزبانها و میانکنش های احتمالی، از طریق به کارگیری روش های مبتنی بر مکانیک کوانتومی و ترمودینامیک آماری۱۱ قابل

مطلب مشابه :  پایان نامه ارشد درباره شیمی درمانی

دیدگاهتان را بنویسید