دانلود پایان نامه درباره دفاع مشروع

مردم به شکل مسالمت آمیز و بدون سلاح وارد خیابان شده و حقوق طبیعی خود را فریاد می‌زنند.
2.به نظر می‌رسد دولت بحرین نمی‌تواند از دولت عربستان درخواست مداخله نظامی در بحران کشورش کند، چرا که از مشروعیت کافی برخوردار نمی‌باشد.
پیشینه‌ی تحقیق
در رابطه با دفاع مشروع و اصل عدم مداخله مقالات و کتابهای فراوانی اعم از نویسندگان فارسی و انگلیسی نوشته شده است اما تعداد منابع در خصوص موضوع فوق اندک است. در پایان نامه‌های مختلف نیز پژوهشی که به طور خاص در زمینه مداخله عربستان در بحران بحرین باشد، دیده نمی‌شود. مقالاتی در زمینه تحولات بحرین نیز در دسترس قرار دارند بیشتر از لحاظ سیاسی، به تشریح وقایع بحرین پرداختند اما برخی مقالات به طور محدود به این موضوع پرداخته‌اند که از جمله آنها می‌توان به مقاله‌ی «بررسی تحولات بحرین از منظر حقوق بین الملل »نوشته‌ی بهمنی قاجار و نیز مقاله‌ی «ورود نیروهای سپر جزیره به بحرین »نوشته‌ی رحمانی حضری و نیز کتاب «مجموعه مقالات همایش ابعادحقوقی سیاسی بحرین »که توسط سهراب اصلاحی جمع آوری شده اشاره کرد، که در مورد اول به نقض حقوق بشر دوستانه در بحرین اشاره کرده و در مورد دسته‌ی دوم و سوم نیز اشاره‌ای مختصر به مداخله‌ی عربستان در بحران بحرین شده است.اماتحقیق مفصلی درخصوص موضوع فوق تاکنون انجام نپذیرفته است.
هدف‌های تحقیق
1.بررسی مشروعیت مداخله عربستان دربحران بحرین ازمنظر حقوق بین الملل
2. ارزیابی مشروعیت رضایت دولت بحرین به مداخله
3.بررسی نقض حقوق بشردر بحران بحرین
روش تحقیق
در این پایان نامه از روش تحلیلی – توصیفی استفاده گردیده است. اطلاعات اولیه برای انجام این پژوهش از طریق مطالعات کتابخانه ایی حاصل شد و بر اساس اطلاعات به دست آمده از این طریق اهداف و فرضیه‌های تحقیق تدوین گردید. سپس یک سری مطالعات تکمیلی در خصوص موضوع تحقیق به عمل آمد. اینترنت، مجلات تخصصی رشته حقوق و مجلات و گاهنامه‌های عمومی مرتبط نیز دراین مرحله مورد استفاده قرار گرفتند. همچنین از اسناد حقوق بشری در تحولات بحرین، در حدامکان استفاده شده است.
سازمان دهی تحقیق
این پایان نامه در دو بخش و چهار فصل تنظیم گردیده است که در بخش اول تحولات بحرین و جایگاه دفاع مشروع در حقوق بین الملل موردکنکاش قرارمی گیرد، این بخش شامل دو فصل می‌باشدکه در فصل اول تحولات بحران بحرین و در فصل دوم جایگاه دفاع مشروع درحقوق بین الملل موردبررسی قرارگرفته است، در بخش دوم مداخله خارجی در بحرین ازمنظرحقوق بین الملل باتکیه برمداخلات سعودی موردکنکاش است که در فصل اول به بررسی جایگاه اصل عدم مداخله واستثنائات آن درحقوق بین الملل پرداخته می‌شودو درنهایت درفصل دوم به ارزیابی مشروعیت مداخله عربستان دربحران بحرین وتحلیل ابعادحقوقی آن اشاره خواهد شد.
بخش اول
بررسی تحولات بحران بحرین و جایگاه دفاع مشروع در حقوق بین الملل

فصل اول : بررسی تحولات بحران بحرین
درفصل حاضرتحولات بحران بحرین مورد بررسی و مطالعه قرار می گیرد، براین اساس ابتدا ریشه‌های بحران بحرین مورد کنکاش قرارمی گیردوسپس به روند بحران ازآغازتاکنون اشاره خواهد شد، پس از بررسی مطالب فوق به بررسی رویکرد سازمان‌های بین المللی ومنطقه‌ای همچون «شورای امنیت، شورای همکاری، اتحادیه عرب وغیره …»پرداخته می‌شودو در نهایت به رویکرد دولت‌ها در قبال تحولات بحرین اشاره خواهد شد.
گفتار اول : ریشه‌های بحران بحرین
تاریخ بحرین در چند دهه گذشته شاهد اعتراضات مکرر و مداوم مردمی علیه رژیم آل خلیفه بوده و فضای سیاسی این کشور آرامش و ثبات چندانی نداشته است .این که چرا این کشور کوچک با جمعیت اندک خود در تاریخ جدید و قدیم خود دچار قیام‌های مکرر و متعددی شده است، شایسته توجه و مطالعه جدی است. ماهیت ساختار سیاسی و اجتماعی بحرین به گونه‌ای است که پتانسیل بروز قیام‌های مردمی را دارد. در بحرین خاندان سنی مذهب آل خلیفه که بر اساس اسناد تاریخی، در اصل بحرینی نیستند، هم بر سایر سنی مذهبان و هم بر اکثریت شیعه که بر اساس آمار حداقل 70 درصد جمعیت بحرین را تشکیل می‌دهند حکومت می‌کنند. خاندان آل خلیفه از ابتدای ورود خود به بحرین تا زمان استقلال بحرین (1971) با حمایت مستقیم انگلیسی‌ها توانسته‌اند خود را در قدرت نگه دارند و تا زمان حال در مقابل اصلاحات ومشارکت دیگران به ویژه شیعیان مقاومت کردند و تمامی مناسب حکومتی را در اختیار خود نگه داشته‌اند و تمامی جنایات را علیه شیعیان روا داشته و آنها را در حاشیه رانده اند.در ادامه این گفتار تلاش می‌شود تا ریشه‌های این بحران به تفکیک بیان شود. به طور کلی می‌توان ریشه‌های بحران را این گونه دسته بندی کرد.
بند اول : عوامل اسلامی
بنابر اطلاعات موجود 2/81% از ساکنان بحرین مسلمان و 9% نیز مسیحی هستند و 8/9% از ساکنان بحرین نیز از مذاهب دیگری می‌باشند.بحرین در طی دو قرن اخیر، به عنوان کشوری با جمعیت اکثریتی شیعه توسط اهل سنت اداره می‌شود که با شکل غیر دموکراتیک حکومتی توانسته‌اند در طی سالیان متمادی بر شیعیان تسلط داشته باشند. در مورد میزان جمعیت شیعیان در بحرین آمارهای مختلفی بیان شده است که از 70 تا 80 درصد جمعیت مسلمانان را شامل می‌شود. نبود آمارهای دقیق در مورد جمعیت شیعیان در بحرین خودبه سیستم اقتدار گرای حکومت آل خلیفه بازمی گرددکه اجازه نمی‌دهد تصویری شفاف از شیعیان بحرین به دست آید . «هاشمی نسب، 19:1389 ».
پیروزی انقلاب اسلامی در ایران موجی از امید و انگیزه در همه‌ی جهان اسلام، اندونزی تا مراکش، ایجاد کرده همین موج، سبب اصلی مخالفت‌ها و بعضا عداوت‌های حکو مت‌های کشورهای اسلامی و غیر اسلامی، با ایران شد. در سال 1980 حکومت بحرین از جانب نهادهای اسلامی شدیداً احساس خطر کرد. با ایجاد درگیری ساختگی زمینه تعطیلی نهادهای اسلامی و نشریات آنان (شیعیان) را فراهم آورد و این نهادهای اسلام گرا را یکی پس از دیگری منحل اعلام کرد .به عنوان نمونه می‌توان به تعطیلی مدرسه دینی متعلق به جمعیت بیدارگری اسلامی فوریه 1984 و ممنوعیت تدریس کلیه دروس شیعی در مساجد شیعیان در آخر دهه 1980 اشاره کرد. بسته شدن مراکز دینی شیعی و جلوگیری از فعالیت‌های علمای دینی و تحت نظر بودن مساجد و حسینیه‌ها، عوامل مهم بر پایی نا آرامی‌های دینی در این کشور بوده است. «بحرانی، 1381: 54-52».
از سوی دیگر خاندان حاکم بر بحرین برای تضمین تداوم حاکمیت خود به کمک غربی‌ها به تغییر در روش‌های اسلامی بحرین مبادرت می‌کنند . ساخت پل ملک فهد یعنی تنها پل ارتباطی دریایی بین عربستان و بحرین به گسترش فساد افزود. زیرا حدود هشت هزار نفر از کارکنان خارجی موسسات عربستان که امکان فساد برایشان در کشور عربستان میسر نیست، در ایام تعطیل برای خوشگذرانی به بحرین سرازیر می‌شوند. که همین موضوع میزان نارضایتی در این کشور را افزوده است «سلیمی، 1392، 10».
طبیعی است این گونه اعمال واکنش برادران مسلمان اعم از شیعه و سنی را دربحرین بر می‌انگیزد.
بند دوم : عوامل اجتماعی
حکومت آل خلیفه در عرصه اجتماعی نیز تبعیض اجتماعی زیادی میان جمعیت این کشور قائل بود. علاوه بر تبعیض میان وابستگان حکومت با مردم بحرین، میان جمعیت شیعه و سنی این کشور نیز تبعیض زیادی قائل بود. در حالی که حداقل 70 درصد از جمعیت بحرین را شیعیان این کشور تشکیل می‌دهند، این اکثریت مورد غضب خلیفه بحرین قرار گرفته و همواره از تبعیض فرقه‌ای خاندان حاکم بر بحرین ابراز نارضایتی کردند. «رضائیان، 1391: 38».
شیعیان از نظر محل سکونت نیز مورد تبعیض قرار گرفته‌اند در حالی که اکثر شیعیان در روستاهای فقیراطراف منامه زندگی می‌کنند، حق سکونت در منطقه مسکونی وسیعی به نام «رفاع» را ندارند، غرب رفاع از اواسط دهه‌ی 1990 به خانواده حاکم اختصاص یافته است. شیعیان حق سکونت در این منطقه را ندارند و نمی‌توانند زمینی را مالک شوند. دولت برای اجرای این سیاست، تمام درخواست‌ های خرید زمین را در منطقه بررسی و اسامی خریداران شیعه را حذف می‌کند.«قاسمی، 1385: 1».
از سوی دیگر حکومت بحرین تلاش کرده است برای بر هم زدن ترکیب جمعیتی که اکثریت آن را شیعیان تشکیل می‌دهند، به یکصد هزار نفر از سنی‌های یمن، سوریه، اردن و پاکستان تابعیت اعطاء کند و حتی آنان را برای سرکوب افراد شیعه در قالب نیروهای امنیتی به کار گیرد .حاکمان خودسر بحرین اخیرا با آغوش باز وهاییهای افراطی را، در دستگاه حکومتی خود بکار گرفته اند. اینها از شیعیان بیزارند و از اعمال خشونت بر ضد آنان حمایت می‌کنند.
سیاست ناعادلانه دیگر حکومت که سنی و شیعه را آزرده ساخته است مربوط به بخش مسکن است در حالی که بسیاری از بومیان باید 15 تا 20 سال منتظر بمانند تا صاحب خانه شوند. سنی‌های خارجی که در بخش امنیت کار می‌کنند، بعد از پنج سال صاحب تابعیت و مسکن می‌گردند. بدین ترتیب سکنه بومی از این امتیاز ویژه محروم است و شیعیان با دشواری فراوان تری در تهیه مسکن رو به رو هستند. «گلی زواره، 1391: 39-38».

این موضوع به شدت از سوی مردم بحرین مورد اعتراض است و الغای این روند خواسته اصلی مردم بحرین است.
بند سوم : عوامل سیاسی

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

مشروعیت سیاسی آل خلیفه در بحرین برای بسیاری از مردم این کشور محل تردید جدی است، چرا که مردم بحرین هیچ گاه موافق حاکمیت خاندان آل خلیفه نبودند و دلایل این نارضایتی را باید در دو امر ملاحظه کرد:
1.خاندان آل خلیفه بحرینی نیستند، بلکه در پی اختلاف مذهبی با قبیله «بنی کعب» در زمان ریاست شیخ نصرالله خان والی منصوب کریم خان زند بر بحرین، از کویت وارد بحرین شده ومورد حمایت دولت انگلیس قرار گرفتند.
2.در واقع قدرت رسیدن آل خلیفه در بحرین مطابق با خواست مردم این کشور نبوده، بلکه با حمایت انگلستان انجام شد. در چنین شرایطی راهبرد حکومت آل خلیفه در ایجاد یک حکومت دیکتاتوری، تمامیت خواه و خانوادگی نیز موجب شد تا زمینه انزجار این حکومت در بحرین افزایش پیدا کند. «رضائیان، همان: 38».
به گونه‌ای که جمعیت خاندان آل خلیفه که بر بحرین حکومت می‌کنند، حدود 3000 نفر هستند که تمام مناصب حکومتی را قبضه کرده اند، به طوری که غیر از منصب پادشاهی دیگر مناسب حکومتی نیز در دست آنها قرار دارد، در این میان نخست وزیر بحرین شیخ خلیفه سلمان آل خلیفه از سال 1971 تاکنون منصب نخست وزیری را بر عهده دارد وطی این سالها مردم بحرین را سرکوب کرده است و در این میان با وجود جمعیت اکثریتی پیروان اهل بیت (ع) این اهل سنت هستند که بر امورمسلط هستند و از طرفی فشار زیادی رابه شیعیان وارد می‌کنند. «هاشمی نسب، همان: 26».
سلطه خاندان آل خلیفه در بحرین منجر به اشتغال اکثریت مناصب سیاسی و کانون‌های اقتصادی این کشور توسط آل خلیفه یعنی خانواده حاکم شده است. این خانواده از مزایا وامتیازات خاصی برخوردار است که از جمله می‌توان به حقوق ماهیانه و مادام العمر برای همه اعضای خانواده سلطنتی، معافیت از پرداخت مالیات وهزینه خدمات دولتی مانند آب وبرق واعطای بخش زیادی از اراضی زراعی و پستهای کلیدی شورای وزیران اشاره کرد.. «سلیمانی، همان: 58».
فقدان آزادیهای سیاسی و بسته بودن فضای سیاسی، عامل دیگری است که وقوع وگسترش ناآرامی‌ها را در بحرین در پی داشته است. در حالی که دولت وحکومت بحرین، دارای یک فرهنگ قبیله‌ای و شیخ سالاری است، مردم بحرین دارای فرهنگ شهر نشینی و نوخواه هستند، همین امر باعث ایجاد نوعی بحران مشروعیت در ساختار حکومتی بحرین شده است.حکومت برای حل این بحران به جای گفتگو و مذاکره، به سیاست سرکوب و ایجاد فضای بسته سیاسی روی آورده است همین سرکوب، خود سبب ناآرامی‌های بیشت

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *