دانلود پایان نامه درباره -روش، اربیتال، پاریز، پار-

هم پوشانی دیفرانسیلی
-روش اربیتال مولکول هوکل
-روش اربیتال مولکول الکترون آزاد
-روش پاریز – پار- پاپل
روش هارتری – فاک
اساس روش هارتری – فاک بر این روی کرد استوار است که مساله چند الکترونی را از طریق نوعی متوسط گیری از دافعه الکترون – الکترون به یک مسئله تک الکترون تبدیل می کند. این روش از مهمترین و ساده ترین روشها

مطلب مشابه :  پایان نامه درمورد ، ۳-۱۱)، (p)...............................................................................................................................................................58، مولکولMNU

دیدگاهتان را بنویسید