منابع تحقیق درمورد تولید ناخالص داخلی، بخش کشاورزی، ثبات سیاسی، بانک مرکزی

کشور است که نزدیک به ۱۲ درصد از تولید ناخالص داخلی، ۲۳ درصد سطح اشتغال و میزان شایان توجهی از درآمدهای ناشی از صادرات غیرنفتی کشور به این بخش مربوط است (بانک مرکزی ایران، ۱۳۸۷). نقش بخش کشاورزی در تامین بیش از ۸۰ درصد نیازهای غذایی جامعه ، تولید بخش شایان توجهی از منابع لازم برای صنایع و ایجاد زمینه ی لازم برای ثبات سیاسی

مطلب مشابه :  پایان نامه با کلید واژه های صادق هدایت، امام زمان

دیدگاهتان را بنویسید