منابع تحقیق درمورد تولید ناخالص داخلی، بخش کشاورزی، ثبات سیاسی، بانک مرکزی

دانلود پایان نامه

کشور است که نزدیک به ۱۲ درصد از تولید ناخالص داخلی، ۲۳ درصد سطح اشتغال و میزان شایان توجهی از درآمدهای ناشی از صادرات غیرنفتی کشور به این بخش مربوط است (بانک مرکزی ایران، ۱۳۸۷). نقش بخش کشاورزی در تامین بیش از ۸۰ درصد نیازهای غذایی جامعه ، تولید بخش شایان توجهی از منابع لازم برای صنایع و ایجاد زمینه ی لازم برای ثبات سیاسی

مطلب مشابه :  پایان نامه با واژه های کلیدی قانون اساسی

دیدگاهتان را بنویسید