منابع و ماخذ پایان نامه انژکتور، قطرهای، سوراخ، اریفیس

دانلود پایان نامه

لازم است تا اکسنده مایع به قطرات ریز تبدیل شود تا فرآیند احتراق را بهبود دهد. در این پروژه از انژکتور پیچشی مشابهی با انژکتور پروژه جاری استفاده شده است و برای بررسی، از سه محفظه چرخش و سه صفحه اریفیس با قطرهای مختلف بهره برده و ترکیب های مختلف آنها را مورد آزمایش قرار داده است. در این بررسی مشاهده شده که با زیاد شدن اندازه سوراخ

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه درباره-روش، اربیتال، پاریز، پار-

دیدگاهتان را بنویسید