منابع و ماخذ پایان نامه سوخت‌های، به‌منظور، موتورها، انژکتورها،

نمی‌گیرند]۵[.

خلاصه فصل
در این فصل ضمن معرفی مقدماتی انژکتورها، بهطور عام، و توضیح انژکتور پیچشی، بهطور خاص، سعی شد که یک آشنایی اولیه حاصل شود.

مروری بر ادبیات

پودر کردن سوخت‌های مایع به‌منظور بالا بردن بازدهی احتراق در موتورها همواره مورد توجه صنعتگران بوده

مطلب مشابه :  منابع تحقیق درموردکارآفرینی، علامه طباطبایی، دانشجویان

دیدگاهتان را بنویسید