منابع و ماخذ پایان نامه هواپیماها، spill-return، ۱۹۲۱ثبت، بویلرهای

دانلود پایان نامه

مرحله تغذیه هستند. ازآنجایی که در این نوع، رنج تغییرات جریان، ۵ تا ۱۰ برابر و در بعضی موارد تا ۲۵ برابر است از آنها می‌توان در توربین گاز هواپیماها استفاده کرد.
نوع spill-return در سال ۱۹۲۱ثبت شد و در ابتدا برای مشعل بویلرهای کشتی‌ها استفاده شد و بعدها نیز در کاربردهای بالاتری مثل توربین گاز هواپیماها مورد استفاده قرار گرفت.

مطلب مشابه :  منابع و ماخذ پایان نامه انژکتور، ،بر، variable-geometry، قابل‌کنترل

دیدگاهتان را بنویسید