منابع پایان نامه ارشد درمورد سیستم عصبی، سقط جنین

دانلود پایان نامه

با بررسی پنچ زن که در طی سه ماهه اول در معرض اگونیست های GNRHقرار گرفته بودند سه مورد حاملگی ترم بدون عارضه ودو مورد سقط جنین را گزارش کردند.(۱۷)
۵-۱- انواع نقایص
نقایص لوله عصبی
پیش ساز سیستم عصبی ،صفحه عصبی اکتودرم جنینی است که در روز ۱۸ بارداری تشکیل می شود . لوله عصبی از روز ۲۲ بارداری شروع به شکل گرفتن می نماید

مطلب مشابه :  منبع پایان نامه درباره بهینه سازی

دیدگاهتان را بنویسید