منابع پایان نامه ارشد درمورد فیزیولوژی

دانلود پایان نامه

آثار مضر کمی در سه ماهه دوم وسوم دارند . ولی ارتباطی با ناهنجاری های ساختاری جنین یا ناهنجاری های فیزیولوژیک دائمی جنین ندارند.
داروهای ضد تهوع (ویتامین ۶B- پی پرازین ها- فنوتیازین ها- اوندانسترون)
داروهای ضد صرع جدید(اتوسوکسامید- فلبامات – گاباپنتین- -تیاگابین و ویگاباترین )
داروهای ضد فشار خون(متیل دوپا-هیدرالازین –

مطلب مشابه :  منبع پایان نامه ارشد درمورداقلام تعهدی، قلام تعهدی، عملکرد شرکت

دیدگاهتان را بنویسید