منابع پایان نامه ارشد درمورد نقصی، مننژ، فتق، وبافت

دانلود پایان نامه

مادرزادی است. نقایص لوله عصبی در حدود ۶/۱ در ۱۰۰۰ تولد زنده در امریکا اتفاق می افتد .
آنا نسفالی= یک نقیصه کشنده با فقدان مغز و جمجمه در قسمت فوقانی سر و چشم ها مشخص می شود.
سفالوسل = فتق مننژ وبافت مغزی از طریق نقصی در جمجمه است که این نقص در خط وسط اکسی پیتال است هیدورسفالی و میکرو سفالی همراه با آن شایع هستند.
اسپینا بیفید

مطلب مشابه :  منبع پایان نامه با موضوعحقوق جزا، قانون مجازات، قصاص

دیدگاهتان را بنویسید