منابع پایان نامه ارشد درمورد نیستاتین، ،هیچ، آمفوتریپسین، میکونازول

در مادر یا جنین مشاهده نشد. کینولون ها میل ترکیبی زیاد با استخوان دارند ودر حیوانات باعث آتروپاتی برگشت ناپذیرواروزیون غضروف می شود .
داروهای ضد قارچ
کلوتریمازول، میکونازول و نیستاتین و آمفوتریپسین B ،هیچ گونه ناهنجاری مادرزادی گزارش نشده است
Bبلاکرها
پروپرانولول–لابتالول،آتنولول،متوپرولول،نادولول،تیمولول، استفاده از آن ها

مطلب مشابه :  منبع پایان نامه درباره ۵۲، ۳-۲-۴-، فنول، ۳-۲-۶-۱-

دیدگاهتان را بنویسید