منابع پایان نامه ارشد درمورد ونکوپولمونار، ،انتروکولیت، ،دیسپلازی، نکروزان

آمنیون ،پس از استفاده طولانی مدت می شود.
اگر این دارو بعد از هفتهی ۳۴ ادامه نیابد ، این آثار برگشت پذیر هستند .
درگزارش های موردی، ارتباط ایندومتاسین باسایر آثار نامطلوب جنین از جمله خون ریزی داخل بطنی ،دیسپلازی بر ونکوپولمونار ،انتروکولیت نکروزان مطرح شده است .
ضد درد های نارکوتیک
مپریدین – مرفین – کدئین- پرو پوکسی فن
این

مطلب مشابه :  دانلود تحقیق با موضوع ورزشکاران

دیدگاهتان را بنویسید