منابع پایان نامه ارشد درمورد ژنیکولوژیک، داروها، ۱۹۹۳، حاملگی

کلونیدین)
دیورتیک ها(کلروتیازید- هیدروکلروتیازید-استازولامید)خطری برای جنین ندارد.
۷-۴-۱- هورمون تراپی جهت باردار شدن
از آگونیست های هورمون آزادکننده گنادوتروپین (GNRH) برای درمان ناباروری ونیز سایر حالتهای ژنیکولوژیک استفاده شده است، اطلاعات اندکی در مورد استفاده از این داروها در طی دوران حاملگی در دست هستند .
در سال ۱۹۹۳

مطلب مشابه :  پایان نامه با کلید واژگان انتظاراتی، پردازندکه، ،

دیدگاهتان را بنویسید