منابع پایان نامه درمورد ایجادی، الکتریسیته، سوخت،، برق)

دانلود پایان نامه

برق) تبدیل می‌کند. در حالت کلی یک فرآیند تولید الکتریسیته از سوخت، شامل چندین گام تبدیل انرژی است که این گام‌ها عبارتند از:
(۱) سوزاندن سوخت مورد نظر و تبدیل آن به حرارت
(۲) ایجاد آب جوش و بخار آب از حرارت به وجود آمده
(۳) بکار گیری بخار آب ایجادی در توربین جهت تبدیل انرژی گرمایی به انرژی مکانیکی
(۴) بکار گیری انرژی مکانیکی

مطلب مشابه :  منبع پایان نامه ارشد درموردارزش بازار، وجوه نقد، اقلام تعهدی

دیدگاهتان را بنویسید