منابع پایان نامه درمورد زیست محیطی

آنهاست به‌طوری‌که در آینده‌ای نزدیک این سوخت‌ها به پایان می‌رسند. براساس تخمینی که کمپانی‌های نفتی ارائه کرده‌اند، بین سالهای ۲۰۱۵ تا ۲۰۳۰ میزان مصرف نفت خام، گاز‌طبیعی و سوخت‌های فسیلی به بیشترین مقدار خود می‌رسند و از آن پس منابع فسیلی با کاهش چشمگیری روبرو خواهند بود.
مشکل دوم در استفاده از سوخت‌های فسیلی، مشکل زیست محیطی

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه دربارهقانونمند، تصحیحات، اوربیتالها، می‌خورد

دیدگاهتان را بنویسید