منبع تحقیق با موضوع بیکارانی، اقداماتی، ٢-، عالانه

دولت به انجام برسد. از نظر عمر چپرا، اسلام بر عدالت در توزیع تأکید داشته و در نظام خود برنامه ای رامی گنجاند که دربردارنده ی پنج عنصر اساسی است.(مهدوی ،۱۳۷۴)
١- انجام اقداماتی برای آموزش و سپس کمک به بیکارانی که در جستجوی کاری متناسب با توان خود هستند.
٢- ایجاد سیستم پرداخت پاداش عالانه به افراد شاغل انجام اقدامات اجباری در جهت

مطلب مشابه :  پایان نامه درمورد کاتد،، (ب-۳)، ۹۶، ۵/۴

دیدگاهتان را بنویسید