منبع تحقیق با موضوع روابط بین المللی، روابط بین الملل، عدالت اجتماعی، تأمین اجتماعی

دانلود پایان نامه

نظم
۴- تأمین عدالت اجتماعی و اقتصادی
۵- ایجادسیستم مناسب تأمین اجتماعی و فراهم کردن زمینه ی توزیع متعادل درآمدو ثروت
۶- هماهنگ کردن روابط بین المللی و تأمین دفاع ملی
در این نگرش کارگر به دلیل مشارکت در تولید استحقاق دریافت مزدی عادلانه دارد واستثمار او برای کارفرمای مسلمان ناروا و نامشروع می باشد. علاوه بر این کارگر نباید به

مطلب مشابه :  منابع تحقیق درموردکارآفرینی، قصد کارآفرینانه، خودکارآمدی

دیدگاهتان را بنویسید