منبع تحقیق با موضوع عربستان سعودی، اقتصاد اسلامی، دولت اسلامی

اقتصاد اسلامی وظایفی را برای دولت اسلامی با تکیه بر دولت رفاه بودن آن برشمرده اند، برای مثال دکتر محمد عمر چپ را مشاور اقتصادی آژانس پولی عربستان سعودی وظایف اقتصادی دولت را به صورت زیر فهرست نموده است.(مهدوی ،۱۳۷۴)
١- ریشه کن کردن فقر و ایجاد شرایط اشتغال کامل و نرخ بالای رشد
٢- تثبیت قیمت واقعی پول
٣- حفظ قانون و برقراری

مطلب مشابه :  پایان نامه درمورد الگوریتم ژنتیک

دیدگاهتان را بنویسید