منبع پایان نامه درباره تغییرات ساختاری

دانلود پایان نامه

به ساختار معین عاری از نابجائیها و دانه های ریز با جهت‌های بسیار متفاوت می‌شود. پارامترهای مهم در تعریف ساختار با دانه های زیر میکرون۴ مرز دانه با میانگین زاویه بزرگ۵ و نسبت مساحت در HAGB می‌باشد. تغییرات ساختاری ایجاد شده توسط SPD باعث بهبود خواص مکانیکی می‌شود. گزارش‌های اعلام شده شامل افزایش سختی و استحکام تسلیم می‌باشد که هر

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه ارشد درمورد درمان شناختی- رفتاری، درمان دارویی

دیدگاهتان را بنویسید