منبع پایان نامه درباره رسول اکرم (ص)

اسلام چنین می آورد:
“مبشرا برسول یاتی من بعدی اسمه احمد”
” به فرستاده ای که پس از من می آید و نام او احمد است بشارتگرم”
و از آن پس رویگردانی برخی از اهل کتاب از ایمان به نبوت رسول اکرم (ص) را خاطر نشان می سازد این که اینان فریبکار و ستمکارند. آن گاه به قانون وسنت الهی اشارت دارد: دوام حقیقت و روشنایی خداوند در زمین

مطلب مشابه :  پایان نامه با کلید واژگان مصرف کنندگان، انعطاف پذیری

دیدگاهتان را بنویسید