منبع پایان نامه درباره سازند.، پایین،، ضربهای،،

به واسطه استحکام بالای غیر عادی و خواص سوپر پلاستیک در نرخ کرنش‌های بالا و دماهای پایین، خواص ضربهای، مقاومت سایشی خوب و حد خستگی بالا مورد توجه بسیار بوده است.
روش‌های تغییر شکل پلاستیک باید برخی ملزومات را برآورده سازند. این ملزومات عبارتند از :
۱- مهم است که ساختار فوق ریز دانه با مرز دانه با زاویه بزرگ به

مطلب مشابه :  منابع پایان نامه درمورد بالا،، الکترو‌شیمی، فرآیند‌های، سالها

دیدگاهتان را بنویسید