منبع پایان نامه درباره سازند.، پایین،، ضربهای،،

به واسطه استحکام بالای غیر عادی و خواص سوپر پلاستیک در نرخ کرنش‌های بالا و دماهای پایین، خواص ضربهای، مقاومت سایشی خوب و حد خستگی بالا مورد توجه بسیار بوده است.
روش‌های تغییر شکل پلاستیک باید برخی ملزومات را برآورده سازند. این ملزومات عبارتند از :
۱- مهم است که ساختار فوق ریز دانه با مرز دانه با زاویه بزرگ به

مطلب مشابه :  پایان نامه با واژه های کلیدی روابط بین المللی، روابط بین الملل، عدالت اجتماعی، تأمین اجتماعی

دیدگاهتان را بنویسید