منبع پایان نامه درباره (عج)، زمین،، دادگری،، وارثان

دانلود پایان نامه

نماید و آنان وارثان قدرت و ثروت و تمدن گردند و در زمین، به آیین دادگری، فرمانروایی داشته باشند. مفسران قرآن بر ارتباط این آیه کریمه با محدودیت و ظهور حکومت موعود جهانی (عج) تاکید دارند. بدین سان از منظر وحی نجات بنی اسرائیل از از استبداد ظلمانی فرعون به دست موسی تنها جلوه ای از خواست پروردگار در راستای غلبه حق بر باطل است و نجات

مطلب مشابه :  پایان نامه با موضوع پندارد، ، ،

دیدگاهتان را بنویسید