منبع پایان نامه درباره فعلی،، هندوان]، “، کائنات

دانلود پایان نامه

اسب سفیدی سوار شده و شمشیر درخشانی در دست خواهد گرفت و بدکاران و بدبینان، به کیفر کردار خود خواهند رسید و پاکدینان و نیک سرشتان از نعم افزونی بهرمند خواهند گردید: “بها گاوات پورانا” [عارف هندوان] می گوید:
” در غروب گاه عصر فعلی، آن گاه که شهر یاران این جهان جمله دزد شده اند، امیر کائنات از برهمن به وجود آمده و جهان را پر از

مطلب مشابه :  پایان نامه با کلید واژگان عرضه کننده

دیدگاهتان را بنویسید