منبع پایان نامه درباره می‌باشد،، هیچ‌گونه، آید؛،

دانلود پایان نامه

دست آید؛ زیرا تنها در این صورت می‌تواند تغییر کیفی در خواص ماده ایجاد شود.
۲- تشکیل نانو ساختار یکنواخت در تمامی حجم نمونه به منظور ایجاد خواص پایدار، ضروری است.
۳- در عین حال که نمونه‌ها در معرض تغییر پلاستیک شدید می‌باشد، نباید هیچ‌گونه آسیب یا ترک مکانیکی داشته باشند.
روش‌های رایج تغییر شکل پلاستیک

مطلب مشابه :  پایان نامه با کلید واژگان مصرف کنندگان، انعطاف پذیری

دیدگاهتان را بنویسید