منبع پایان نامه درباره می‌باشد،، هیچ‌گونه، آید؛،

دست آید؛ زیرا تنها در این صورت می‌تواند تغییر کیفی در خواص ماده ایجاد شود.
۲- تشکیل نانو ساختار یکنواخت در تمامی حجم نمونه به منظور ایجاد خواص پایدار، ضروری است.
۳- در عین حال که نمونه‌ها در معرض تغییر پلاستیک شدید می‌باشد، نباید هیچ‌گونه آسیب یا ترک مکانیکی داشته باشند.
روش‌های رایج تغییر شکل پلاستیک

مطلب مشابه :  منبع پایان نامه با موضوعناخودآگاه، طلاق، اعمال مجرمانه

دیدگاهتان را بنویسید