منبع پایان نامه درباره نجعلهم، زمینشان، کنیم،، [زمین]

نریدان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین ونمکن لهم فق الارض…)
“و خواستیم بر کسانی که در آن سرزمین فرودست شده بودند، منت نهیم و آنان را پیشوایان [مردم] گردانیم و ایشان را وارث [زمین] کنیم، و در زمینشان قدرت دهیم.”
اراده الهی بر این تعلق گرفته است که در نهایت سیر تاریخ، امامت مستضعفان تجلی

مطلب مشابه :  پایان نامه با موضوع خدمت دریافت شده، عرضه کننده

دیدگاهتان را بنویسید