منبع پایان نامه درباره هندوان، “که، منتظر، ظهورش

آدمیان باشد و حق و راستی با او باشد و هر آنچه در دنیا و زمین ها و کوه ها پنهان باشد همه را بدست آورد و از آسمان ها و زمین آنچه باشد خبر دهد و از او بزرگتر کسی به دنیا نیاید.”
در کتاب “پاتیکل” که از بزگان هندوان بوده و صاحب کتاب آسمانی شناخته شده است درباره مهدی موعود و خاندان و منتظر ظهورش می گوید:
“که چون مدت روز تمام

مطلب مشابه :  پایان نامه با واژه های کلیدی القرطبی)اما، (یوسف، بکوشد، رود.

دیدگاهتان را بنویسید