منبع پایان نامه درباره پرسکاری، نورد،، همسطح.، کانال‌های

دانلود پایان نامه

شدید مانند نورد، فورج، اکستروژن و کشش عمیق نمی‌توانند این ملزومات را برآورده سازند.
در حال حاضر اکثر نتایج به دست آمده مربوط به استفاده از دو روش SPD است : کرنش دهی پیچشی تحت فشار بالا و پرسکاری در کانال زاویه دار همسطح. اخیراً فرایندی به نام نورد در کانال‌های زاویه دار همسان که یکی از روش‌های آلترناتیو پرسکاری در

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه ارشد درمورد درمان دارویی، درمان شناختی- رفتاری

دیدگاهتان را بنویسید