منبع پایان نامه درباره کانال‌های، ۲-۲-، SPD، همسطح

کانال‌های زاویه دار همسطح است، ابداع شده است که توانسته است ملزومات روش‌های SPD را به خوبی برآورده سازد.
در این فصل ابتدا به بررسی اجمالی انواع روش‌های تغییر شکل پلاستیک شدید اشاره شده و در ادامه به تحقیقات و پژوهش‌های انجام شده در مورد فرایند نورد در کانال‌های همسان زاویه دار پرداخته شده است.
۲-۲- تغییر شکل پلاستیک

مطلب مشابه :  پایان نامه رایگان با موضوع گیرنده،، (۲۰).، گرفت،، Lee

دیدگاهتان را بنویسید