منبع پایان نامه درباره کریستالوگرافی، دانه‌هایی، می‌شود؛، شدید۱

دانلود پایان نامه

شدید
تغییر شکل پلاستیک شدید۱ یکی از روش‌های بدست آوردن میکرو ساختار کریستالی بسیار ریز در فلزات و آلیاژهای مختلف می‌باشد که از طریق آن‌ها می‌توان ساختارهای کریستالوگرافی متفاوتی را به دست آورد که باعث به وجود آمدن دانه‌هایی در مقیاس میکرومتر و کمتر از میکرومتر در ساختار درشت اولیه می‌شود؛ در نتیجه آن بهبود خواص مکانیکی در

مطلب مشابه :  منبع تحقیق با موضوع توزیع درآمد

دیدگاهتان را بنویسید