پایان نامه ارشد درباره ، عمل(Inoperable)، ناکامل، ایمونوتراپی.

ایمونوتراپی.
۱-۴-۱- جراحی: درمان با جراحی بهترین درمان سرطان است، زیرا بیمار را از بیماریش جدا میسازد.مهمترین اندیکاسیون درمان جراحی در بیماری هائی است که موضعی است ولی برداشتن ناکامل یک تومور غیرقابل عمل(Inoperable) مقدار کل تومور را کم میکند و کمک بزرگی برای درمان بقیه تومور است.
نقش جراحی در درمان سرطان عبارتست از:

مطلب مشابه :  منابع پایان نامه ارشد درمورد داروها، آنومالی، زابودن، متناقصی

دیدگاهتان را بنویسید