پایان نامه ارشد درباره رادیوتراپی، تجربه،، بودن،، زمان،هزینه

را میکشد. همه نسوج به رادیوتراپی حساس هستند ولی سلولهای سرطانی حساسیت بیشتری دارند. رادیوتراپی در درمان تومورهای موضعی که حساس هستند، بکار میرود. البته بعضی از تومورهای موضعی با جراحی و یا رادیوتراپی یکسان درمان میشوند و انتخاب روش درمان باید برحسب تجربه، قابل دسترس بودن، زمان،هزینه درمان، نتایج بدست آمده از نظر عمل عضو پس از

مطلب مشابه :  منبع پایان نامه درباره بهینه سازی

دیدگاهتان را بنویسید