پایان نامه ارشد درباره شیمی درمانی

های رادیوتراپی است. گاهی اوقات نیز رادیوتراپی برای توموری که قابل عمل نیست بکار میرود تا تومور بعد از رادیوتراپی قابل جراحی باشد. تومورهائی که بوسیله رادیوتراپی درمان قطعی میشوند، عبارتند از:
۱- تومورهائی که شدیدا به رادیوتراپی حساس هستند: سمینوم Seminoma، دیسژرمینوم Disgerminoma تخمدان، تومور ویلمز( اغلب شیمی درمانی نیز

مطلب مشابه :  منبع پایان نامه درباره می‌شود،، نانومتری،، دانه‌هایی، آلیاژهای

دیدگاهتان را بنویسید