پایان نامه ارشد درباره عود بیماری

به رادیوتراپی کم است ولی استفاده از آن گاهی مفید است.
درمان اساسی این دسته از سرطان ها جراحی است ولی رادیوتراپی میتوان بعنوان درمان کمکی استفاده کرد .رادیوتراپی در عود بیماری نیز به کوچک شدن تومور کمک میکند. این تومورها عبارتند از: پستان، ریه، رکتوم، تخمدان، آندومتر، فرج(vulva)، مهبل (vagina)، کلیه، بیضه، (تومورهای دیگر بغیر از

مطلب مشابه :  پایان نامه ارشد درباره بدرمان، توپرکه، قطعی).، میابد.

دیدگاهتان را بنویسید