پایان نامه با موضوع پندارد، ، ،

پایدار می باشد. نیاز نهائی ، برآوردن احتیاجات مشتری است . با وجود این ، مشتری همواره حاضر نیست بهای آنچه را که مهندس متخصص به عنوان (( روش بهینه بسته بندی )) می پندارد پرداخت نماید. وقتی که (( درآمد فروش )) همراه با (( حاشیه سود )) مناسب هدف است ، نظر مشتری بر نظر مهندس و یا هر نظر دیگری مقدم است . مشتریان درباره بسته بندی براساس

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه دربارهقانونمند، تصحیحات، اوربیتالها، می‌خورد

دیدگاهتان را بنویسید