پایان نامه با موضوع پندارد، ، ،

دانلود پایان نامه

پایدار می باشد. نیاز نهائی ، برآوردن احتیاجات مشتری است . با وجود این ، مشتری همواره حاضر نیست بهای آنچه را که مهندس متخصص به عنوان (( روش بهینه بسته بندی )) می پندارد پرداخت نماید. وقتی که (( درآمد فروش )) همراه با (( حاشیه سود )) مناسب هدف است ، نظر مشتری بر نظر مهندس و یا هر نظر دیگری مقدم است . مشتریان درباره بسته بندی براساس

مطلب مشابه :  منابع پایان نامه درمورد دماها، مختلف،، کاتد، (cm2

دیدگاهتان را بنویسید