پایان نامه با واژه های کلیدی القرطبی)اما، (یوسف، بکوشد، رود.

از درآمد حاصل از تلاش خود فردنیست(سجستانی،۱۹۵۲) البته در اسلام از فرد انتظاری بالاتر از این می رود. انتظار می رود او نه تنها برای تأمین معاش و رفاه خود بکوشد بلکه در هر کار بامسئولیتی که به او واگذار می شود به بهترین شیوه آن را کامل انجام دهد. (یوسف بن علی القرطبی)اما با وجود اینکه مسئولیت اساسی فرد است که به خود تکیه نموده و

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه ارشد درمورد درمان شناختی - رفتاری، افسردگی اساسی، جامعه آماری، طرح پژوهش

دیدگاهتان را بنویسید