پایان نامه با واژه های کلیدی عربستان سعودی، اقتصاد اسلامی، دولت اسلامی

دانلود پایان نامه

اقتصاد اسلامی وظایفی را برای دولت اسلامی با تکیه بر دولت رفاه بودن آن برشمرده اند، برای مثال دکتر محمد عمر چپ را مشاور اقتصادی آژانس پولی عربستان سعودی وظایف اقتصادی دولت را به صورت زیر فهرست نموده است.(مهدوی ،۱۳۷۴)
١- ریشه کن کردن فقر و ایجاد شرایط اشتغال کامل و نرخ بالای رشد
٢- تثبیت قیمت واقعی پول
٣- حفظ قانون و برقراری

مطلب مشابه :  منبع پایان نامه درباره (عج)، زمین،، دادگری،، وارثان

دیدگاهتان را بنویسید