پایان نامه با واژه های کلیدی قانون اساسی، جمهوری اسلامی

دانلود پایان نامه

اسلامی.
اهمیت کار و معیشت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:
همانطور که در قوانین اساسی کشورهای مختلف بحث کار و تأمین معیشت از اهمیت برخوردار است، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز در اصول مختلف به این موضوع پرداخته و به آن اهمیت به سزایی داده است.دلیل بررسی مفهوم کار و معیشت در قانون اساسی آن است که بدانیم آیا مشکلات موجود

مطلب مشابه :  پایان نامه با کلید واژگان رضایت مشتری

دیدگاهتان را بنویسید