پایان نامه با کلید واژگان رضایت مشتریان، رضایت مشتری

دانلود پایان نامه

صادراتی موثر است.

قلمروی تحقیق

۱- قلمروی زمانی این تحقیق از تیر ۱۳۹۳ تا آذر ۱۳۹۳ است
۲- قلمروی مکانی شرکت گلستان و کارخانجات زیرمجموع گروه می باشد.
۳- قلمروی موضوعی این پژوهش : مدیرت خدمات صادراتی محصولات مواد غذائی بعنوان یک راهبردی در جهت افزایش سطح رضایت مشتریان است که در این پژووهش به بررسی خدمات موثر بر رضای

مطلب مشابه :  پایان نامه با موضوع پردازندکه، ، انتظاراتی،

دیدگاهتان را بنویسید