پایان نامه با کلید واژگان عرضه کننده

نارضایتی مشتری می شود . درجه رضایت ، نارضایتی و ذوق زدگی افراد در هر زمان و در هر مورد متفاوت بوده و همواره به میزان فاصله سطح انتظارات و عملکرد عرضه کننده در قالب کیفیت کالا و خدمات مربوط می شود.
صادرات : صادرات عبارتست از جمل کالا از یک کشور به سایر کشورها با هدف فروش یا مبادله که در آن ، ملزومات قانونی مورد توجه قرار می

مطلب مشابه :  منبع پایان نامه ارشد درموردجزای نقدی، سرمایه گذاران، اقلام تعهدی

دیدگاهتان را بنویسید