پایان نامه با کلید واژگان قابلیت اعتماد، متغیر وابسته، انعطاف پذیری

دانلود پایان نامه

مشتری متغیر وابسته است و با توجه به فرضیه ها مدت زمان تهیه کالا ، زمان انتقال، قابلیت اعتماد به زمان انتقال، انعطاف پذیری قیمت، آسیب نرسیدن به محصول، برچسب زنی، ارائه اقلام تبلیغاتی، زیاد بودن مدت ماندگاری محصول و به روز بودن تاریخ تولید ازمتغیر های مستقل می باشند.

خدمت : یک خدمت تجربه ای است ناملموس و زود مصرف و زایل شدنی

مطلب مشابه :  پایان نامه با کلید واژه های آخرالزمان

دیدگاهتان را بنویسید