پایان نامه با کلید واژگان قیمت گذاری

دانلود پایان نامه

برخی از مواقع قوانین مربوط به کالا ، ارائه اطلاعات بیشتری مثل قیمت گذاری واحد کالا ، تاریخ تولید و مصرف ، اطلاعات غذایی، محل ساخت ، زمان ساخت ، محتویات داخل بسته و نحوه استفاده و آدرس نام و نشانی نمایندگی برای تولید کننده و فروشنده الزامی می کنند.( الوداری ۱۳۸۹)
۵ ارائه اقلام تبلیغاتی: اقلام تبلیغاتی همانند کیسه های تبلیغاتی ،

مطلب مشابه :  منبع پایان نامه با موضوعترک فعل، قانون مجازات، ارتکاب جرم

دیدگاهتان را بنویسید