پایان نامه با کلید واژگان قیمت گذاری

دانلود پایان نامه

برخی از مواقع قوانین مربوط به کالا ، ارائه اطلاعات بیشتری مثل قیمت گذاری واحد کالا ، تاریخ تولید و مصرف ، اطلاعات غذایی، محل ساخت ، زمان ساخت ، محتویات داخل بسته و نحوه استفاده و آدرس نام و نشانی نمایندگی برای تولید کننده و فروشنده الزامی می کنند.( الوداری ۱۳۸۹)
۵ ارائه اقلام تبلیغاتی: اقلام تبلیغاتی همانند کیسه های تبلیغاتی ،

مطلب مشابه :  منابع تحقیق درموردسطح معنادار، استاندارد، کارآفرینی

دیدگاهتان را بنویسید