پایان نامه با کلید واژگان مصرف کنندگان، انعطاف پذیری

فروشنده و یا تولید کننده به خریدار تعهد می نماید تا سفارش اخذ شده را در زمان توافق و تعیین شده به ایشان تحویل دهد .)
۳انعطاف پذیری قیمت:
۴ آسیب نرسیدن به محصول: بسته بندی عبارت است از هرگونه ظرف یا بسته ای که محصول در آن برای فروش عرضه می شود یا بوسیله آن اطلاعات لازم در مورد محصول به مصرف کنندگان منتقل می شود . اهداف تدافعی

مطلب مشابه :  منبع پایان نامه درباره بهینه سازی

دیدگاهتان را بنویسید